1.jpg

Cyfrowe Archiwum KL Plaszow

W ramach współpracy z Muzeum Historycznym Krakowa stworzyliśmy Cyfrowe Archiwum KL Plaszow, które pozwala kompleksowo gromadzić, edytować i przeglądać dane dotyczące dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Naszym zadaniem było zaprojektowanie i wdrożenie systemu, umożliwiającego łatwe zaimportowanie zebranych dotychczas przez MHK danych, ich unifikację i umieszczenie na wybranym serwerze WWW. Dane zawarte w systemie to m.in. baza więźniów obozu i załogi obozowej, baza fotograficzna, materiałów audio-video, archiwaliów i eksponatów. Interfejs systemu dostępny jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

W trybie podstawowym, niewymagającym zalogowania, oprogramowanie Cyfrowego Archiwum umożliwia przeprowadzenie wyszukiwania na wszystkich danych, jednak część informacji jest objęta restrykcją dostępu. W takim przypadku użytkownik otrzymuje stosowny komunikat o ograniczeniu dostępu. Pełen pakiet informacji dostępny będzie tylko po zalogowaniu przez uprawnionych użytkowników lub bezpośrednio w siedzibie Muzeum (pomieszczenia czytelni). Wyszukiwanie odbywa się wg różnych kryteriów np. imienia, nazwiska, dat, tagów oraz możliwe jest filtrowanie i zawężanie wyników, poprzez odznaczenie właściwych pól wyboru.

Dodatkowo system Cyfrowego Archiwum w swoim interfejsie zawiera bloki dostarczające informacji na temat historii obozu KL Plaszow, aktualnych komunikatów, lokalizacji, godzin otwarcia, itp. Oparty o nowoczesny i prosty w obsłudze CMS, umożliwia łatwą modyfikację zamieszczonych treści.

System wyróżnia kilka grup użytkowników, z różnymi uprawnieniami: niezalogowany użytkownik może przeglądać zasoby nieobjęte restrykcjami dostępu, Pracownik może dodawać i edytować rekordy w bazie, Gość czytelni ma dostęp do przeglądania wszystkich zasobów, Redaktor może wprowadzać zmiany informacyjne za pomocą systemu CMS, a Administrator posiada wszystkie powyższe uprawnienia oraz może nadawać i zmieniać role innym użytkownikom. Oprogramowanie prowadzi ewidencję logowań oraz wprowadzanych zmian.

Dzięki stworzonemu przez nas Cyfrowemu Archiwum KL Plaszow sposób przechowywania danych historycznych muzeum został zunifikowany oraz stały się one łatwo dostępne dla odbiorców zewnętrznych. Rozszerza to możliwości zapoznania się z historią tego miejsca, upamiętnienia i oddania szacunku więźniom przebywającym na terenie obozu w czasie wojny.

Data:

kwiecień 2019

Kategoria:

Web, Aplikacje,

Klient:

Muzeum Historyczne Krakowa

Najważniejsze funkcje:

Opracowanie merytoryczne

Dedykowany serwer CMS

Szkolenie użytkowników

Projektowanie UX/UI

2.jpg